ИТ и бизнесът вече имат дълга история на взаимоотношения зад гърба си и връзката им е става все по-силна. Може би всичко започва с големите машини, заемащи огромни зали, и върви към компютрите в облака. Но тези отношения имат два аспекта: Технологичен и Бизнес

Развитието на технологиите все още следва закона на Мур и огромна изчислителна мощ се вкарва във все по-малки пространства, но по-интересното е, че от помощно средство за бизнеса ИТ се превръщат в негов двигател. Но промените не са лесни и водят до проблеми в старите ИТ системи.

Затова бизнесът днес се нуждае от ново уравнение, което да направи ръководството на ИТ компонент от общата стратегия на корпорацията.

Базирайки се на проучвания и опита, натрупан от разнообразни клиенти – от международни конгломерати, традиционен бизнес до новостартирали и бързо развиващи се компании – А.Т. Kearney дава седем стратегии за извличане на най-голяма полза от ИТ. Най-успешните компании са тези, достигнали ниво, на което не просто свързват ИТ стратегията и бизнеса, а установят една напълно интегрирана работна среда.

Седемте стратегии за високоефективно ИТ управление

  • Стратегия, при която ИТ се разглеждат като бизнес актив и се управляват като портфолио.
  • Стратегия, при която игнорирането на ИТ не е приемливо. Директорите на ИТ отдели държат на същите високи стандарти като при другите бизнес функции. Те управляват технологичните иновации и тяхната употреба, за да оптимизират стойността им за бизнеса.
  • Стратегия, при която върху ИТ се упражнява надзор на ниво борд на директорите с ясно изпълнително ръководство. Членове на борда и изпълнителния мениджмънт разбират и съответно определят нуждата от ИТ инвестиции, ролята и влиянието им върху непрекъснатостта на бизнес операциите.
  • Стратегия, при която моделът за управление на ИТ, не разчита на универсалност. Моделът за ръководство на ИТ е съставен така, че да работи с уникалната стратегия и структура на компанията, което е основно правило за ефективността на ИТ.
  • Стратегия, при която ИТ са основна част от корпоративното планиране. ИТ отделите заемат своето място на масата за корпоративно планиране, където демонстрират пълно разбиране за всеобхватните бизнес проблеми и осигуряват креативни и ефективни решения.
  • Стратегия, при която ИТ играят водеща роля в промяната и иновацията. Като се имат предвид иновациите във всички аспекти на бизнеса, ИТ имат уникалното предимство да ги създават и внедряват, споделяйки тази роля с други бизнес функции.
  • Стратегия при която влиянието на ИТ върху бизнеса се измерва и наблюдава. ИТ заемат важна роля в бизнеса и поради това е нужно тяхната работа да се измерва и наблюдава на няколко нива, включващи и бенчмаркинг на конкурентите – за да се откриват тенденциите в индустрията и пазара.