СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Системната интеграция е широко понятие и едва ли може да се даде по-точна дефиниция от тази, която се съдържа в самото име – обединяване на подсистеми за съвместна работа. Така погледнато дори зареждането на операционна система на компютър може да се причисли към тази дейност, но на практика като специализация на фирми системни интегратори терминът започва да се използва с появата на мрежите от персонални компютри и с клиент сървър структурата. С усложняването на информационните технологии и с разширяването на тяхното използване от различни бизнеси, правителствени организации, сектори като медицина и обучение, научни институции и т.н. към системната интеграция се прибавят все по-сложни дейности и изисквания към професионализма и възможностите на фирмите, работещи в тази област. Започва дори да се появяват специализации, например интегратор на телекомуникационно оборудване, интегратор на безжични мрежи, но тенденцията е по-скоро към добавяне на нови дейности и уголемяване на фирмите вече работещи в сектора.

В технологично отношение може би е правилно да се каже, че системните интегратори трябва да изградят инфраструктура от информационни и телекомуникационни технологии до специфичните приложения за дадена организация, откъдето започва дейността на фирмите в сектора на приложния софтуер. Или системните интегратори трябва да пуснат в действие всички хардуерни устройства със съответния системен софтуер и мидълуер, всички мрежови и комуникационни функции, включващи в наши дни и използването на Интернет, електронна поща, мобилни устройства, безжични мрежи и т.н.

Тази област на интегриране е ползвана за целите на настоящия каталог, като в по-широк смисъл понятието се употребява и за интегриране на приложения, като ERP, CRM, моделиране на бизнес процеси, както и в много други индустрии извън информационните и телекомуникационните технологии.

Ето още няколко дефиниции:

 • Системна интеграция е обединяването на подсистеми-компоненти в една система и подсигуряването на работата им като една система.
 • Системната интеграция е определяне на „лепилото” между отделните компоненти.
 • Системната интеграция е добавяне на стойност към системата вследствие на взаимодействието между подсистемите.
 • Системната интеграция е осигуряването работата на всички части като едно цяло.
 • Системната интеграция е предоставяне на клиентите на това, което те искат да получат.

Най-правилно е да се каже, че тя е всичко това. Основните стъпки в най-общи линии включват:

 • получаване на информация от клиента
 • управление на проект и управление на техническо задание
 • формулиране на изискванията
 • документиране на изискванията
 • разработване на подсистемите
 • предварителни тестове
 • пълна интеграция
 • официални тестове
 • официално сертифициране
 • приемане от клиента

В днешния свързан свят ролята на фирмите, занимаващи се със системна интеграция, както и на инженерите в тази област става все по-важна – проектират се и се разработват все повече системи, които трябва да бъдат свързани заедно.

Инженерите по системна интеграция трябва да имат широк обхват от умения, които едва ли могат да се изброят – те трябва да познават софтуерното и хардуерното инженерство, интерфейсните протоколи, умения за справяне с общи проблеми и т.н. Понякога се казва, че системният интегратор трябва да знае по малко за широк обхват от продукти, но най-важното е да притежава способността да изследва бързо наличните продукти и да е добър диагностик.

Системната интеграция в България също придобива все по-важна роля с развитието на бизнеса и държавната инфраструктура. Това води до увеличаване на този пазар и навлизането на нови играчи на него, един процес, който осезаемо се усеща след присъединяването на България към Европейския съюз. За последните пет години пазарът на системна интеграция у нас бележи около 30% ръстове, като се очаква със завършването на инфраструктурните проекти в държавата този ръст да намалее. За 2006 г. по приблизителни оценки приходите от системна интеграция са били над 300 милиона лева.

В настоящия каталог са включени повечето от основните компании на този пазар, както и доставчици на системи за системна интеграция.Изтегли в pdf формат
размер: 20.8MB